Studiové blesky a příslušenství Photon Europe

Pravidla běhu serveru a provozu prezentace modelky/modela

Klikněte na pravidlo a dostanete detailní výklad

Všeobecné podmínky

 1. Vymezení základních pojmů
  1. Provozovatelem internetového serveru http://www.katalogmodelek.cz (dále jen 'server') je Ing. Jiří Žán, IČ: 477 11 965, telefon: +420 603 721 425.(dále jen 'provozovatel').
  2. Každý, kdo navštívil nebo pravidelně navštěvuje server se nazývá uživatelem serveru (dále jen 'uživatel').
  3. Každý uživatel se může registrovat na server a stává se tak registrovaným uživatelem serveru (dále jen 'registrovaný uživatel').
  4. Provozovatel umožňuje všem uživatelům vkládat, měnit a mazat různé obrazové, či textové informace (dále jen 'informace'). Jakákoliv manipulace s informacemi uživatelem umožněná provozovatelem v rámci serveru se nazývá službou serveru (dále jen 'služba').
  5. Uživatel může využívat služeb tohoto i propojených serverů. Musí se však řídit platnými všeobecnými podmínkami (dále jen 'podmínky'). Pokud chce uživatel server využívat, musí bez výhrad přistoupit k těmto podmínkám.
  6. Hlavní službou serveru je účinně prezentovat registrované uživatele serveru na internetu (dále jen 'propagace uživatele'). Za tímto účelem provozovatel serveru připravuje pro registrované uživatele speciální internetové stránky na zvláštních adresách (dále jen 'stránky uživatele'). Stránky registrovaného uživatele umístěné přímo na serveru se nazývají profil uživatle (dále jen 'profil').
 2. Registrace, profil a stránky uživatele
  1. Registrace uživatele je dobrovolná. Uživatel svou registrací a nahráním svých fotografií na server dává automaticky souhlas se zveřejněním svých údajů a fotografií na serveru, na svém profilu a na svých stránkách.
  2. Registrovaný uživatel je povinen na svůj profil umístit následující fotografie:
   • Nahrát svou podobenku. Podobenka se může zobrazovat na stránkách uživatele jako titulní fotografie.
   • Nahrát do své galerie alespoň jednu svou modelingovou fotografii.
  3. Na všech nahraných fotografiích musí být zobrazen daný uživatel. Nahrané fotografie musí splňovat alespoň základní nároky na technickou a estetickou kvalitu zpracování (ostrost, rozlišení, kompozice, výřez,...). Nepřípustné jsou rovněž příliš malé fotografie v galerii, tj. do rozměru cca 200x200px a menší. Technickou a estetickou kvalitu posusuzuje výhradně provozovatel serveru. V pravomoci provozovatele serveru je smazat uživateli fotografie, které tyto nároky nesplní.
  4. Na každou nahranou fotografii je do levého dolního rohu doplněna internetová adresa stránek uživatele za účelem jeho propagace a ochrany proti zneužití fotografie.
  5. Na server lze nahrávat fotografie těchto běžných formátů: JPG, PNG, TIFF nebo BMP o velikosti souboru maximálně 2MB. Každá nahraná fotografie je převedena do formátu JPG a je případně zmenšena tak, aby její delší rozměr nepřesáhl 800px.
  6. Provozovatel serveru má právo odmítnout registraci uživatele nebo smazat profil a to i bez udání důvodu.
  7. Pokud chce uživatel zrušit svou registraci na serveru, musí kontaktovat provozovatele serveru s žádosti o zrušení svého profilu.
  8. Při používání služeb serveru je uživatel povinen uvést platnou e-mailovou adresu, která je jediným kontaktním údajem. Na serveru tedy nejsou nedobrovolně shromažďována žádná data, která by byla osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel chce, může vyplnit více osobních údajů.
  9. Pro maximalizaci propagace vybraných registrovaných uživatelů serveru na internetu může provozovatel použít informace vložené těmito uživateli do svých profilů a vytvořit z nich speciální stránky uživatele na partnerských webech serveru.
  10. Provozovatel serveru může na stránky nebo profil uživatele umístit reklamu.
 3. Omezení odpovědnosti
  1. Provozovatel není majitelem textových informací, obrázků, fotek, videí, které byly vloženy uživateli a to buď přes webové rozhraní příp. přes email nebo jinou formou. Držitelem autorských práv je uživatel, který materiál vložil.
  2. Provozovatel serveru nezodpovídá za obsah informací přidaných uživateli. Uživatel se zavazuje, že informace vložené na server nebudou odporovat platným zákonům České republiky.
  3. Provozovatel nezodpovídá za pravdivost informací zadaných uživateli. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odtajit informace o uživateli, pokud o to bude požádán Policií ČR.
  4. Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  5. Uživatel nemá právo využít služby serveru k nezákonné činnosti. Provozovatel se tímto distancuje od jakékoli odpovědnosti za informace přidané na server uživatelem.
  6. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů na serveru, každý uživatel prohlašuje, že na serveru bude používat služby pouze podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí. Provozovatel nezodpovídá za využití služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají uživatelé. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
  7. Uživatel si uvědomuje, že informace, jež dobrovolně poskytne na server, mohou být zneužity třetími osobami. Dále si je vědom možnosti neoprávněných zásahů třetími osobami, tedy i zneužití takto neoprávněně získaných údajů třetími osobami. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob.
 4. Obecná ustanovení
  1. Uživatel serveru je povinen seznamovat se s novelizovanými podmínkami. Pokud uživatel služby serveru využívá, má se za to, že přistoupil i k platným novelizovaným podmínkám. Uživatel se zavazuje, že pokud se s novelizovanými podmínkami neseznámí, nebude na to brán žádný ohled.
  2. Přistoupením k podmínkám uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení.
  3. Provozovatel se zavazuje, že se bude v rámci jeho možností snažit co možná nejlépe provozovat tento server a jeho služby.
  4. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu i bez předchozího oznámení uživatelům služby serveru upravovat, jinak měnit a popřípadě některé služby serveru úplně zrušit.
  5. Uživatel nesmí služby serveru využívat tak, aby mohly jakkoli poškodit, přetížit, omezit či zhoršit funkčnost serveru nebo jeho služeb. Uživatel má přístup jen na veřejné informace na serveru. Nesmí se pokoušet získávat hesla či se jinak snažit dostat k neveřejným informacím.
  6. Provozovatel je oprávněn smazat, upravit, změnit, přesunout či jinak manipulovat s informacemi vloženými na server. Toto učiní však pouze ve výjimečných případech. Uživatel s tímto souhlasí bez výhrad.
  7. Provozovatel má právo odeslat uživatelům serveru sdělení na e-mail. Tyto emaily tedy nemohou být považovány za tzv. spam, neboli nevyžádanou poštu.
  8. Provozovatel má právo kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek nabývá platnosti okamžikem zveřejnění na stránkách serveru.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo na chyby v textu. Dále si provozovatel vyhrazuje právo jakkoli měnit tyto podmínky. Uživatel tímto ztvrzuje, že provozovatel serveru má vždy právo se rozhodnout, jak bude postupovat.
  10. Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním.

Objednávání dárků - pravidla

 1. Pro objednání dárku slouží formulář v menu: 'Aktualizace->SMS a dárky'. Modelka uvede svou korespondeční adresu, na kterou jí provozovatel serveru dárek zdarma pošle. Poštovné a balné hradí provozovatel serveru.
 2. Objednat lze jen dárky uvedené v aktuální nabídce luxusní kosmetiky, která se v čase může měnit. Místo dárku nelze dostat peníze v jeho hodnotě.
 3. Modelka si dárek může objednat jen v případě, že nastřádala dostatečné množství zlaťáků $$$. Potřebné množství zlaťáků pro objednání je uvedeno jednotlivě u každého dárku. Zlaťáky lze získat za SMS hlasy, v promo akci nebo vítezstvím v soutěži na serveru.
 4. Objednat lze vždy jen dárky s nejvyjšší možnou hodnotou uvedenou ve zlaťácích, na které modelka dosáhne.
 5. Nárok na dárek nelze nijak vymáhat.
 6. Odměňování modelek luxusní kosmetikou je dobrovolná činnost provozovatele serveru a může být bez předchozího upozornění kdykoli zrušena.

SMS Aktivace Plné registrace, SMS soutěže o ceny - pravidla

SMS aktivace byly z technických důvodů dočasně pozastaveny.

Rozšířené vyhledávání

Partneři serveru